Važnost monitoringa kvalitete zraka

Što je to monitoring kvalitete zraka i zašto je važan?

Praćenje kvalitete zraka je proces mjerenja različitih onečišćujućih tvari prisutnih u zraku. Ovi zagađivači mogu imati značajan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš.

Brojne su prednosti praćenja kvalitete zraka. 

Najvažniji uključuju mogućnost:

  1. poboljšati kvalitetu zraka – praćenje pomaže u prepoznavanju područja s lošom kvalitetom zraka i zagađivača odgovornih za to. Ove informacije mogu se koristiti za provedbu mjera kontrole onečišćenja zraka za poboljšanje kvalitete zraka. Smanjenje razine onečišćujućih tvari u zraku može dovesti do poboljšanih zdravstvenih ishoda stanovništva i bolje kvalitete života.
  2. nadzirite usklađenost s propisima – senzori kvalitete zraka i drugi uređaji omogućuju praćenje emisija iz industrijskih izvora, kao što su elektrane i tvornice, kako biste osigurali da ispunjavaju standarde koje su postavile vladine agencije i prilagodili svoje aktivnosti na otvorenom u skladu s tim. Jedna od glavnih prednosti praćenja kvalitete zraka je ta što nam pomaže osigurati da je zrak koji udišemo siguran.

Prednosti praćenja kvalitete zraka

  • pratiti klimatske promjene – promjene u vremenskim obrascima, kao što su povećana učestalost toplinskih valova i šumskih požara, mogu utjecati na razine onečišćujućih tvari u zraku. Praćenjem tih promjena, praćenje kvalitete zraka može pomoći u prepoznavanju utjecaja klimatskih promjena na kvalitetu zraka i poduzimanju mjera za njihovo ublažavanje.
  • podržati istraživanje i razvoj – prikupljeni podaci o kvaliteti zraka jedinstveni su izvor inspiracije za istraživanje i razvoj novih tehnologija kontrole onečišćenja koje imaju potencijal za smanjenje emisija iz industrijskih izvora.
  • zaštititi zdravlje – zašto je praćenje kvalitete zraka važno? Onečišćenje se povezuje s nizom zdravstvenih problema, uključujući respiratorne i kardiovaskularne bolesti.
  • Praćenje kvalitete zraka može pomoći u prepoznavanju područja u kojima je zrak zagađen i poduzimanju mjera za zaštitu javnog zdravlja.

Uz sve veću svijest o utjecajima onečišćenja zraka na zdravlje i okoliš, učenje o prednostima kontrole onečišćenja zraka važnije je nego ikada.

Praćenje kvalitete zraka važan je alat za poboljšanje kvalitete zraka, zaštitu javnog zdravlja i osiguranje usklađenosti s propisima.

Također se može koristiti za identifikaciju izvora onečišćenja, praćenje klimatskih promjena ili podršku istraživanju i razvoju.

Kako pratiti kvalitetu zraka?

Na tržištu postoji mnogo vrsta monitora za praćenje kvalitete zraka; za profesionalnu uporabu te za privatnu(komercijalnu).

Profesionalne detektore koriste javne službe za praćenje kvalitete vanjskog zraka, što je iznimno važno za javnu sigurnost. 

praćenje kvalitete zraka

Komercijalnih detektora ima dosta na tržištu te se oni mogu vidjeti u školama, javnim ustanovama, hotelima, zgradama, stanovima, kućama itd. 

Cijene su različite te ovise o proizvođaću te o vrsti polutanata koje očitavaju i prate.